Sosui-bunryo, north of Shimogamo-jinja

previous Main page of Sakura next

© for the photo 1995 by Tobias Wittig